Ověření věku

Z důvodu prodeje tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek je registrace a validovaný účet nezbytný k nákupu zboží na Czechhookahshop.cz. Bez registrace a validovaného účtu nelze u nás nakoupit.

Jakým způsobem si mohu nechat validovat účet?
varianta (A) - při prvotní registraci nebo v administraci svého účtu (sekce Klientské centrum) kliknutím na odkaz "Validace účtu"
varianta (B) - odesláním dokumentů (redukované kopie průkazu totožnosti) e-mailem na info@czechhookahshop.cz

Co je redukovaná kopie průkazu totožnosti
Jedná se o kopii průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad), ve kterém jsou anonymizovány (skryty) všechny ostatní údaje než údaj o tom, že se jedná o občanský průkaz (cestovní doklad) a dále jméno, příjmení a datum narození jeho držitele. Anonymizaci nepotřebných údajů provedete ve svém telefonu či počítači editací fotografie pomocí kreslení (Markup). Na ukázky se můžete podívat zde

Nechat si validovat účet může jen registrovaný zákazník. V případě, že jste nový zákazník, můžete se registrovat zde

K čemu slouží validace?
Účelem validace je jednoznačně ověřit zletilost koncového zákazníka způsobem, který vyhovuje platnému zákonu.

Proč validaci vyžadujeme?
Dle § 6 zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek lze tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

Proč jsme zvolili tento způsob ověřování?
Jsme členy Sdružení dovozců a výrobců tabákových výrobků ČR, které přímo jedná s Ministerstvem zdravotnictví ve věci výkladu zákona č. 65/2017 Sb. ohledně prodeje tabákových a souvisejících výrobků přes internet. Dále vycházíme z veřejně dostupných informací kontrolních orgánů - viz SZPI - Ověřování věku při prodeji tabákových výrobků na dálku