Ukázka anonymizace kopie průkazu totožnosti

Anonymizaci nepotřebných údajů provedete ve svém telefonu či počítači editací fotografie pomocí kreslení (Markup).

Občanský průkaz

Redukovaná kopie občanského průkazu

Cestovní doklad

Redukovaná kopie cestovního dokladu